Výzkum účinků na zdraví Na základě Vyhlášky č. 58/2018 Sb.: Vyhláška o doplňcích stravy a složení potravin ze dne 29. března 2018 je v § 3: Označování doplňků stravy stanoveno: „označování nesmí doplňkům stravy přisuzovat vlastnosti týkající se prevence, léčby nebo vyléčení lidských onemocnění nebo na tyto vlastnosti odkazovat.“ Cannasan je aktuálně registrovaný jako doplněk stravy a není zde možné deklarovat jeho léčebné účinky na lidský organismus. Vědeckému výzkumu účinků produktů Cannasan se zabývá Výzkumný ústav Cannasan (www.vucannasan.cz)